Labbet: Där vi bygger MVP:s

En Minimum Viable Product (MVP) är en nedbantad första version av din nya produkt som löser användarens problem på ett tillräckligt bra sätt för att användas. Det skulle också kunna översättas till följande områden:

Affärsutveckling

Vad löser produkten för problem och hur kan en affär byggas utifrån det?
Vill du veta mer?
Connecta

Produktutveckling

Hur bygger vi en minimal produkt som löser problemet och är lätt att arbeta med?
Vill du veta mer?
Connecta

Marknadsföring

Vad är den optimala målgruppen och hur når vi den på bästa sätt?
Vill du veta mer?
Connecta

Försäljning

Vad säger användarna av tjänsten och vad hindrar dem att köpa produkten?
Vill du veta mer?
Connecta

Stack

Den uppsättning ramverk och teknik vi använder när vi bygger våra grejer.

Vill du veta mer?